Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.leaseplan.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας. Πατήστε «Accept Cookies» για να συνεχίσετε στην σελίδα μας.

  Accept Cookies  
 

ΔΑΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΔΑΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. Αντικείμενο των δασμών

Οι δασμοί εισαγωγής επιβάλλονται στην εισαγωγή αυτοκινήτων στην Ελλάδα από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του προσώπου που πραγματοποιεί την εισαγωγή (επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας, ιδιώτης).

 

2. Συντελεστής των δασμών

Ο συντελεστής των δασμών εισαγωγής εξαρτάται από τον τύπο του εισαγόμενου αυτοκινήτου. Στην περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ο συντελεστής είναι 10%.

Κατ’ εξαίρεση, για όσες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες, οι δασμοί εισαγωγής μπορεί να είναι μειωμένοι ή μηδενικοί.

 

3. Δασμολογητέα αξία

Βάση υπολογισμού των εισαγωγικών δασμών (δασμολογητέα αξία) είναι κατά κανόνα η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή (όπως αυτή προκύπτει από το σχετικό τιμολόγιο), προσαυξανόμενη, μεταξύ άλλων, με τα έξοδα προμήθειας και μεσιτείας, μεταφοράς και ασφάλισης.